CONTACT

TRẦN TRUNG KIÊN
Tác giả - Cố vấn Tác giả
Chuyên gia tư vấn và huấn luyện cao cấp viết sách - xuất bản - phát hành sách
Chủ tịch HĐQT Công ty Sách Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Văn phòng đại diện: An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
Website (Cá nhân): www.trantrungkien.com
Email (Cá nhân): trantrungkien@danhnhan.net
Hotline: 0901312118 - 0939176669

1 nhận xét: