ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH | NGƯỜI SỐNG THEO ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH | NHÀ KINH DOANH THEO ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH
"MỤC ĐÍCH không phải là thứ còn lại sau tất cả. MỤC ĐÍCH... là TẤT CẢ!"

SOCIAL EVENTS / SỰ KIỆN CHIA SẺ - TƯ VẤN

"TẠI SAO tôi đang làm những gì tôi đang làm?"
"MỤC ĐÍCH SỐNG 1 - MỤC ĐÍCH ĐẾN TỪ QUÁ KHỨ: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - VƯỢT QUA THỬ THÁCH"
TỰ VẤN "MỤC ĐÍCH SỐNG LÀ GÌ?"

Learn More

WHOLE STORE / CỬA HÀNG SÁCH - HỌC VẤN

"Tôi đang làm những gì tôi đang làm, ĐỂ LÀM GÌ?"
"MỤC ĐÍCH SỐNG 2 - MỤC ĐÍCH ĐI ĐẾN TƯƠNG LAI: ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU - VƯỢT QUA THỬ THÁCH"
TỰ VẤN "MỤC ĐÍCH SỐNG LÀ GÌ?"

Learn More

OPERATIONAL PARTNERS / CON NGƯỜI HOẠT ĐỘNG - KHAI VẤN

"Mục đích sống bên ngoài là gì?"
"MỤC ĐÍCH SỐNG 3 - MỤC ĐÍCH TRONG HIỆN TẠI: SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH - TRONG HIỆN TẠI"
TỰ VẤN "MỤC ĐÍCH SỐNG LÀ GÌ?"

Learn More

LIFETIME MEMBERSHIP / CON NGƯỜI THÀNH VIÊN - CỐ VẤN

"Mục đích sống bên trong là gì?"
"MỤC ĐÍCH SỐNG 4 - MỤC ĐÍCH TRONG KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI: SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH - TRONG KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI"
TỰ VẤN "MỤC ĐÍCH SỐNG LÀ GÌ?"

Learn More

FOUNDATION FLOWS / DÒNG CHẢY NỀN TẢNG - TỰ VẤN

"Tôi là ai?"
"MỤC ĐÍCH SỐNG 5 - MỤC ĐÍCH VƯỢT THỜI GIAN: TRỞ THÀNH LÀ NGƯỜI SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH
TỰ VẤN "MỤC ĐÍCH SỐNG LÀ GÌ?"

Learn More