Partner with us

BẠN LÀ AI? VÀ MONG MUỐN ĐIỀU GÌ?
Nếu bạn là người bán hàng:
+ Mong muốn bán thật nhiều sản phẩm của mình đang bán?
+ Mong muốn có thêm sản phẩm mới là sản phẩm trí tuệ do chính mình tạo ra để bán hàng thêm hàng và gia tăng thu nhập?
+ Mong muốn bán hàng một cách sâu sắc và thuyết phục khách hàng mua hàng một cách tự nguyện?
+ Mong muốn trải nghiệm cơ hội mới để tự mình bán chính sản phẩm do chính mình tạo ra?
+ Mong muốn tiếp cận nguồn khách hàng mới dựa trên việc tạo ra sản phẩm trí tuệ?
+ Mong muốn bán sản phẩm do chính mình tạo ra và từ đó tạo nên thế mạnh tuyệt đối cho nghề nghiệp của chính mình?
+ Mong muốn gia tăng thu nhập, tạo ra đối tác, xây dựng mạng mới bán hàng và kinh doanh một sản phẩm trí tuệ nhất trong thời đại thông tin ngày nay?

Nếu bạn là người tiếp thị:
+ Mong muốn tiếp thị sản phẩm của mình đến với nhiều người hơn nữa?
+ Mong muốn tiếp thị một cách sâu sắc để thuyết phục khách hàng mua hàng?
+ Mong muốn tạo ra thị trường rõ ràng cho sản phẩm của bạn và không có đối thủ?
+ Mong muốn tìm kiếm công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất trong thời đại ngày nay?
+ Mong muốn xây dựng thương hiệu và uy tín vững chắc về chính bạn, về sản phẩm của bạn, về công ty của bạn?
+ Mong muốn xây dựng lòng tin vững chắc từ khách hàng bằng cách cho đi giá trị trước về thông tin sản phẩm của bạn, thông tin sản phẩm của công ty bạn, và thông tin về chính bạn?
+ Mong muốn gia tăng thu nhập, đẩy nhanh tốc độ để khách hàng hành động, và hướng dẫn khách hàng đi đến quyết định mua hàng nhanh nhất, chuẩn xác nhất và có lợi cho khách hàng nhất?

Nếu bạn là chuyên gia đang kinh doanh:
+ Bạn mong muốn chia sẻ thông điệp và giải pháp về chuyên môn của mình đến với nhiều người?
+ Bạn mong muốn tiếp thị các khóa đào tạo, các chương trình hội thảo, các chương trình huấn luyện đến với nhiều người?
+ Bạn mong muốn xây dựng thương hiệu cá nhân và tạo lòng tin đối với đối tượng khách hàng mục tiêu của mình?
+ Bạn mong muốn phát triển thương hiệu doanh nghiệp do chính mình tạo ra lên tầm cao mới?
+ Bạn mong muốn tạo ra nguồn thu nhập mới bằng cách sáng tạo nên sản phẩm trị tuệ?
+ Bạn mong muốn định hình là chuyên gia khác biệt và hàng đầu trong lĩnh vực của mình?
+ Bạn mong muốn xây dựng thương hiệu cá nhân là chuyên gia trường tồn với thời gian và lượng khách hàng nhanh chóng nhận ra bạn, thu hút đối tượng khách hàng hiệu quả với công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất hiện nay?

Nếu bạn là doanh nhân khởi nghiệp:
+ Bạn mong muốn đẩy nhanh tốc độ tiếp thị về thương hiệu sản phẩm, thương hiệu công ty và thương hiệu cá nhân của mình?
+ Bạn mong muốn xây dựng văn hóa doanh nghiệp khởi nghiệp ngay từ bước khởi đầu?
+ Bạn mong muốn tạo nên một thị trường rõ ràng không đối thủ cạnh tranh?
+ Bạn mong muốn tiếp thị sản phẩm trước khi sản phẩm ra đời?
+ Bạn mong muốn tạo ra nguồn thu nhập mới và có giá trị lâu dài với thời gian?
+ Bạn mong muốn kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư dự án khởi nghiệp của bạn?
+ Bạn mong muốn khởi nghiệp thành công từ cách kể câu chuyện khác biệt về mình, về sản phẩm của mình và về công ty mà mình xây dựng?

Nếu bạn là nhà kinh doanh:

+ Bạn mong muốn bán thật nhiều sản phẩm của bạn?
+ Bạn mong muốn tiếp thị sản phẩm của bạn đến với thật nhiều người?
+ Bạn mong muốn tiếp thị sâu sắc dẫn đến việc mua hàng của khách hàng?
+ Bạn mong muốn xây dựng thương hiệu thành công cho sản phẩm?
+ Bạn mong muốn xây dựng thương hiệu thành công cho công ty của bạn?
+ Bạn mong muốn xây dựng đối tác làm ăn hiệu quả, tìm kiếm nhân sự hiệu quả, xây dựng một văn hóa đổi mới cho doanh nghiệp trong thời đại thông tin ngày nay?
+ Bạn mong muốn tạo ra thị trường không đối thủ bằng cách tiếp thị với công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất hiện nay?

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ:
+ Bạn mong muốn tạo bước đột phá về doanh số bán hàng cho doanh nghiệp của bạn?
+ Bạn mong muốn tạo ra kế hoạch tiếp thị hiệu quả, khác biệt và có giá trị lâu dài?
+ Bạn mong muốn tạo ra thị trường rõ ràng không đối thủ?
+ Bạn mong muốn tạo ra thông tin cung cấp đầy đủ cho khách hàng về sản phẩm của bạn, về công ty của bạn và về chính bạn?
+ Bạn mong muốn tạo nên văn hóa doanh nghiệp theo cách mới và xây dựng lượng khách hàng trung thành cho doanh nghiệp?
+ Bạn mong muốn kết nối với các đối tác mới, tạo ra các mối quan hệ làm ăn mới, và tạo nên thương hiệu doanh nghiệp bền vững?
+ Bạn mong muốn ứng dụng công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất hiện nay để tạo đột phá về tiếp thị và gia tăng doanh số bán hàng vượt trội cho doanh nghiệp của bạn?

Nếu bạn là doanh nhân thành công (hay nhà doanh nghiệp lớn):
+ Bạn mong muốn xây dựng văn hóa doanh nghiệp để tạo nên thương hiệu doanh nghiệp khác biệt nhất trong mắt khách hàng?
+ Bạn mong muốn tạo ra kế hoạch tiếp thị đột phá bằng công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất hiện nay?
+ Bạn mong muốn tạo nên thương hiệu doanh nghiệp trường tồn với thời gian?
+ Bạn muốn thu hút các nhà đầu tư bằng cách kể câu chuyện về doanh nghiệp hấp dẫn nhất?
+ Bạn mong muốn tạo nên một hiện tượng về doanh nhân thành công và sử dụng công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất để tiếp thị sản phẩm, tiếp thị doanh nghiệp và tiếp thị thương hiệu cá nhân thành công?
+ Bạn mong muốn để lại giá trị trường tồn với thời gian?
+ Bạn mong muốn chia sẻ tầm nhìn và sứ mạng của chính bạn đến với thế giới? Để tạo nên một câu chuyện truyền thông thu hút nhất? Và một thương hiệu doanh nhân hiệu quả nhất? Bằng công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất?

TẠI SAO MỘT CUỐN SÁCH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC HÀNG?
Bước 1: ĐỪNG BÁN – HÃY GIÚP KHÁCH HÀNG MUA
+ Nếu mọi người thích mua sắm, hãy giúp họ mua.
Bước 2: ĐỪNG QUYẾT ĐỊNH CHO KHÁCH HÀNG – HÃY ĐỂ KHÁCH HÀNG RA QUYẾT ĐỊNH
+ Nếu mọi người muốn quyết định, hãy giúp họ ra quyết định.
Bước 3: THÔNG TIN LÀ CƠ SỞ ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH
+ Thông tin là gì? Theo Wikipedia: “Thông tin giúp làm tăng hiểu biết của con người, là nguồn gốc của nhận thức và là cơ sở của quyết định”.
Bước 4: MỘT CUỐN SÁCH LÀ CÔNG CỤ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐÚNG VÀ ĐỦ
+ Một cuốn sách được xuất bản là công cụ cung cấp thông tin đúng và đủ để bất kỳ ai đều có thể ra quyết định hành động.
Bước 5: TẠI SAO MỘT CUỐN SÁCH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC HÀNG?
+ Một CUỐN SÁCH là công cụ cung cấp THÔNG TIN ĐÚNG VÀ ĐỦ để khách hàng ra QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG.
Đó chính là toàn bộ quy trình bán hàng từ một cuốn sách được xuất bản.
Và điều đó cũng lý giải tạo sao – Một cuốn sách có thể bán được hàng?

XUẤT BẢN SÁCH VÀ THÀNH CÔNG
Câu chuyện 1
Làm thế nào Công ty Rich-dad được tiếp thị toàn cầu... với chi phí 0 đồng?
Tôi đang nói đến câu chuyện về Nhà đầu tư, Doanh nhân, Nhà đào tạo Robert Kiyosaki đã vận dụng “cách tiếp thị của người giàu” như thế nào?
Một hôm, có một phóng viên trao đổi với Robert Kiyosaki về câu chuyện doanh nghiệp đào tạo Richdad của ông.
Phóng viên hỏi Robert: “Tại sao doanh nghiệp đào tạo của ông có lượng học viên lớn đến như vậy mà sao tôi không thấy ông tiếp thị cho doanh nghiệp này?”
Robert trả lời: “Thực tế là tôi vẫn tiếp thị cho doanh nghiệp của mình đó?”
Phóng viên hỏi lại: “Ông tiếp thị như thế nào mà sao tôi không thấy?”
Robert trả lời: “Thực tế mọi doanh nghiệp đều phải tiếp thị thì mới thành công được. Làm sao có chuyện công ty đào tạo không tiếp thị mà vẫn có học viên đều đều? Tuy nhiên, cách tiếp thị của người giàu khác cách tiếp thị của người nghèo và người trung lưu!”
Phóng viên hỏi lại: “Thế thì cách tiếp thị của người giàu như thế nào?”
Robert trả lời: “Đó là cách tiếp thị đến hàng triệu người trên khắp thế giới... hiểu sâu sắc về doanh nghiệp của tôi, về chương trình tư vấn – đào tạo và cố vấn tài chính của tôi, và hiểu chính xác về những gì tôi có thể làm cho mọi người... với chi phí bằng 0 đồng”.
Phóng viên ngạc nhiên: “Làm sao có thể làm được điều đó? Làm sao có thể tiếp thị đến hàng triệu người biết đến doanh nghiệp với chi phí... 0 đồng?”
Robert trả lời: “Có cách nào tiếp thị doanh nghiệp của bạn, tiếp thị sản phẩm của bạn, và tiếp thị chính bạn... đến với hàng triệu người trên khắp thế giới hiểu biết một cách sâu sắc về chính bạn, về sản phẩm của bạn, về doanh nghiệp của bạn... với chi phí 0 đồng (thậm chí khách hàng phải trả tiền cho mình để mình làm việc đó) hơn là kế hoạch... XUẤT  BẢN VÀ TIẾP THỊ QUA MỘT BỘ SÁCH THÀNH CÔNG?”
Phóng viên mới chợt vỡ òa ra: “Điều đó thật tuyệt! Vậy mà làm thế nào khi đọc bộ sách Dạy con làm giàu của ông mà tôi không biết điều đó nhỉ?”
Robert nói tiếp: “Thực tế, tôi có đến 2 công ty đào tạo – một công ty đào tạo về làm chủ, một công ty đào tạo về đầu tư... và có lượng học viên tăng dần một cách đều đặn qua các năm – và không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng trong suốt 10 năm qua, tôi chưa từng dùng một đồng nào để cho các công ty quảng cáo truyền thống, cho các báo chí chính thống quảng cáo đắt tiền, cho các đài truyền hình như BBC – CNN.. hay các kênh quảng cáo khác, mà thậm chí chính các công ty quảng cáo truyền thống, các trang báo chí chính thống, các đài truyền hình như BBC – CNN... đã mời tôi đến đó để chia sẻ về con đường tự do tài chính và các chương trình đào tạo của công ty chúng tôi – Và thậm chí họ còn quảng cáo cho chúng tôi nữa, với một lý do rằng – BỞI VÌ TÔI LÀ MỘT TÁC GIẢ CỦA BỘ SÁCH NỔI TIẾNG VÀ BÁN CHẠY”.
Phóng viên vô cùng ngỡ ngàng: “Điều đó thật tuyệt!” – Và cố tình muốn rút lui trong im lặng.
Và Robert nói tiếp: “Tôi sẽ không dùng tiền của mình để được lên báo cho đến khi báo chí mời tôi chia sẻ về kế hoạch tự do tài chính cho mọi người trên thế giới – như là một tác giả của bộ sách nổi tiếng và bán chạy”.
Phóng viên xin kiếu và ra về.
Và đó chính xác là câu chuyện của vị tỷ phú thế giới – chuyên gia đào tạo và cố vấn về tài chính hàng đầu nước Mỹ (đồng tác giả sách với Tổng thống Donald Trump) chia sẻ về câu chuyện tiếp thị ĐỈNH CỦA ĐỈNH của mình.


Và chính câu chuyện này minh chứng cho một điều về ứng dụng lớn nhất của quyển sách đó chính là: SÁCH LÀ CÔNG CỤ TIẾP THỊ MẠNH MẼ NHẤT TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY.

Câu chuyện 2:
Làm thế nào Conrad Levinson kiếm được 10 triệu đô-la từ cuốn sách được xuất bản của mình?
Đây là câu chuyện có thật về một trong những nhà đào tạo về tiếp thị hàng đầu nước Mỹ, đó chính là Conrad Levinson.
Có một lần phóng viên hỏi Conrad Levinson rằng: “Thưa ông! Ông đã kiếm được bao nhiêu tiền từ cuốn sách đầu tiên được xuất bản của mình?”.
Conrad Levinson trả lời rằng: “Tôi đã kiếm được 10 triệu đô-la từ cuốn sách đầu tiên được xuất bản của tôi
Phóng viên vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: “Đó là một số tiền thật lớn! Vì với một người bình thường, kiếm được 1 triệu đô-la từ cuốn sách đầu tiên được xuất bản đã là con số quá lớn. Vậy mà ông có thể kiếm được 10 triệu đô-la thì quả là con số tuyệt vời!”
Conrad Levinson nói thêm: “Thực tế tiền lợi nhuận kiếm được từ chính quyển sách được xuất bản chỉ có 35.000 đô-la, nhưng tiền kiếm được xung quanh quyển sách được xuất bản như các buổi hội thảo, các chương trình huấn luyện ngắn hạn và dài hạn, các buổi chia sẻ và phỏng vấn trên truyền hình, các sản phẩm được bán xung quanh quyển sách này là 9.965.000 đô-la. Và đó là lý do tại sao quyển sách đầu tiên được xuất bản đã mang đến cho tôi 10 triệu đô-la”.
Quyển sách của Conrad Levinson chính là cuốn sách “Tiếp thị du kích”, và ông đã dùng quyển sách “Tiếp thị du kích” này để tiếp thị du kích du kích cho chương trình tiếp thị du kích của ông, và ông đã thực sự thành công với chương trình tiếp thị du kích từ quyển sách được xuất bản, không chỉ thu về lợi nhuận từ quyển sách được xuất bản mà còn trở thành chuyên gia về tưu vấn tiếp thị du kích toàn cầu.

Đó là lý do tại sao:
LỢI NHUẬN CỦA QUYỂN SÁCH ĐƯỢC XUẤT BẢN BAO GỒM LỢI NHUẬN CỦA QUYỂN SÁCH THÌ ÍT MÀ BAO GỒM LỢI NHUẬN CỦA NHỮNG SẢN PHẨM XUNG QUANH QUYỂN SÁCH ĐƯỢC XUẤT BẢN THÌ NHIỀU.

Câu chuyện 3:
LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT THƯƠNG HIỆU TRỊ GIÁ HÀNG TỶ ĐÔ-LA?
BẮT ĐẦU TỪ "MỘT TỪ CÓ Ý NGHĨA, NHƯNG VÔ DANH"...
Vào trước năm 1993, chẳng ai biết đến một thương hiệu mang tên "Chicken Soup for the Soul" theo ngôn ngữ Việt người ta dịch là "Súp gà cho tâm hồn" - Ta cứ tạm cho là vậy đi.
Sở dĩ mọi người không biết đến thương hiệu này - đơn giản bởi vì nghe qua rất là kỳ quặc, thậm chí chẳng ai có thể nghĩ ra một từ như thế. Làm thế nào lại có thể có cái gì đó cho tâm hồn? Mà đó lại là Súp gà? Đây là một từ có ý nghĩa (về mặt tâm hồn) nhưng hoàn toàn "vô danh".
ĐẾN... TỰA ĐỀ CỦA MỘT QUYỂN SÁCH!
Và bạn có biết đến "Súp gà cho tâm hồn" bắt đầu từ ý tưởng gì không?
Đó chính là trong lúc tìm kiếm một tựa đề cho một quyển sách có 101 câu chuyện làm cảm động lòng người, cả 2 tác giả Mark Victor Hansen và Jack Canfield đều không biết đặt tên cho quyển sách đó là gì?
Khi họ đang suy nghĩ về tên cuốn sách, cả Jack và Mark đều nhất trí sẽ suy ngẫm về việc này ít nhất 1 tiếng/1 ngày. Jack nhớ đến món súp gà của bà và những lời bà nói, rằng nó có thể cứu chữa được tất cả. Cuốn sách sẽ có sức mạnh tương tự như món súp gà đó, nhưng không phải cứu chữa cơ thể mà là cứu chữa tâm hồn của mỗi con người. Đó chính là ý nghĩa của tựa sách "Chicken Soup for the Soul" và quyển sách với tựa sách như vậy ra đời từ đó.
TUY NHIÊN... ĐÂY KHÔNG CHỈ LÀ TỰA ĐỀ CỦA MỘT QUYỂN SÁCH!
Từ một tựa đề của một quyển sách phát hành vào ngày 28/6/1993 đến tháng 12 năm đó, Chicken Soup for the Soul" trở thành một hiện tượng xuất bản.
Đến năm 2008, đã có khoảng 500 triệu cuốn sách "Chicken Soup for the Soul" được bán ra, trở thành một hiện tượng của ngành xuất bản. Và từ đây "Chicken Soup for the Soul" không chỉ là tiêu đề của một bộ sách, mà nó vượt qua ngoài biên giới của sách và vươn lên thành một thương hiệu của công chúng.
MÀ LÀ... TÊN CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU TRỊ GIÁ HÀNG TỶ ĐÔ-LA!
Ở Mỹ, người là gọi "Chicken Soup for the Soul" là "A Billion Dollar Brand" (Thương hiệu trị giá hàng tỷ đô-la).
Bởi thương hiệu này đã bán rất nhiều sản phẩm khác kể từ năm 2008 sau khi đã xuất bản tựa sách này bán chạy đến mức mọi người đều biết đến nó. Đó chính là:
+ Sách câu đố,
+ Thức ăn,
+ Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp,
+ Phim ảnh,
+ Truyền hình,
+ Một trang web cộng đồng: Trang web cho phép tiếp cận với những chuyên gia trong các vấn đề có liên quan đến những vấn đề mà Chicken Soup For the Soul đang phải đối mặt.
...
Và tất cả các loại sản phẩm đều có chung một thương hiệu "Chicken Soup for the Soul" - Một thương hiệu hàng tỷ đô-la bắt đầu từ tựa đề của một quyển sách được xuất bản bán chạy!

...VÀ ĐỂ XÂY DỰNG MỘT THƯƠNG HIỆU THÀNH CÔNG... CÁCH TỐT NHẤT ĐÓ LÀ... BẮT ĐẦU TỪ MỘT QUYỂN SÁCH ĐƯỢC XUẤT BẢN... BÁN CHẠY!

Câu chuyện 4:
LÀM THẾ NÀO MỘT BÀ MẸ ĐƠN THÂN LẠI NỔI TIẾNG KHẮP THẾ GIỚI?
Xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, và là bà mẹ đơn thân phải gồng gánh nuôi con, trải qua những kinh nghiệm và thời khắc hết sức khắc nghiệt của cuộc sống, số phận không may mắn của bà còn phải nói đến, bà đã từng đăng kí hưởng phúc lợi xã hội, và miêu tả trạng thái tài chính của cô là "nghèo như là người Anh hiện đại không bị vô gia cư". NHƯNG... J.K Rowling (một bút danh của một người tên khác) đã viết nên một tương lai khác cho chính mình.
Từ nhỏ, bà có đam mê rất lớn với viết lách và đã từng tốt nghiệp Cử nhân ngành nghệ thuật, nhưng số phận đưa đẩy để bà viết tác phẩm nổi tiếng của mình hầu như là ở các quán Cafe và bên trong nhà bếp (Đó là 2 thời điểm mà con bà ngủ ngon - lúc đi dạo, và lúc ở nhà)
Số lượng Nhà xuất bản từ chối xuất bản tác phẩm của bà phải lên đến tổng số lượng ngón tay của hai bàn tay và số lượng ngón chân của hai bàn chân cộng lại. Nhưng may mắn thay... cuối cùng cũng có Nhà xuất bản đồng ý xuất bản tác phẩm của bà.
Và sau đó bộ sách này đã trở nên nổi tiếng và bất kỳ ai cũng đều có thể từng được nghe đến: "Harry Potter"!
Bộ sách này được hàng triệu độc giả già trẻ trên thế giới yêu thích, nhận được nhiều giải thưởng liên tiếp và đến năm 2005 bán được 300 triệu bản trên toàn thế giới. Vào năm 2006, tạp chí Forbes xem bà là người phụ nữ giàu thứ hai trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí, chỉ sau Oprah Winfrey. Năm 2007, sau thành công vang dội của truyện Harry Potter 7 và phim Harry Potter 5, bà được tạp chí US Entertainment Weekly vinh danh là một trong 25 nghệ sĩ của năm 2007. Bà đã được trao huân chương Bắc Đẩu Bội tinh vào ngày 3 tháng 2 năm 2009 vì tài năng xuất chúng về văn học thiếu nhi. Năm 2010 bà được trao Giải Văn học Hans Christian Andersen.

Thành tựu của bà vượt trên sự mong đợi, từ một bà mẹ đơn thân trở nên nổi tiếng khắp thế giới, tất cả bắt đầu từ việc viết và xuất bản bộ sách Harry Potter!

CÔNG TY SÁCH QUỐC TẾ HOÀNG GIA MANG ĐẾN CHO BẠN GIẢI PHÁP HOÀN HẢO:
Công ty Sách Quốc tế Hoàng Gia (RI Books) (do Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên sáng lập) là một công ty cách mạng về lĩnh vực xuất bản sách không giống như bất kỳ công ty nào khác trong ngành công nghiệp này.
Chúng tôi kết hợp hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong kinh doanh xuất bản với những chiến lược mới nhất cung cấp cho khách hàng, đối tác một dịch vụ xuất bản sách hoàn hảo, khác biệt và mang lại hiệu quả vượt trội.
TÔI VÀ CỘNG SỰ ĐÃ LÀM VIỆC VỚI HƠN 107 TÁC GIẢ TRONG SUỐT 10 NĂM QUA, VÀ XUẤT BẢN HƠN 100 TỰA SÁCH VỚI HƠN 100.000 CUỐN SÁCH ĐƯỢC RA ĐỜI TRONG KHOẢNG THỜI GIAN ĐÓ.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN CÓ THỂ XUẤT BẢN CUỐN SÁCH CỦA MÌNH?
THAM DỰ CỘNG SỰ - HỢP TÁC
“XUẤT BẢN SÁCH VÀ THÀNH CÔNG”
(PUBLISH A BOOK AND SUCCEED)
ĐĂNG KÝ

Hãy gọi ngay Hotline: 0901 31 21 18 (Mr. Trần Trung Kiên - Tác giả - Cố vấn Tác giả), email: trantrungkien@danhnhan.net để tham dự Hội thảo tuyệt vời này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét