INVESTOR

5 danh mục đầu tư chính:
+ Sách
+ Sản phẩm thông tin
+ Tài sản trí tuệ
+ Doanh nghiệp
+ Bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét