SPEAKER

Trung tâm Đào tạo Thành công Quốc tế Hoàng Gia – RI Success
Sử dụng cuốn sách như là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất.

+ Sản phẩm chính:
- Hội thảo Chia sẻ: "17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sách"
- Hội thảo 3h: "Chiến lược 8 bước thành công từ xuất bản sách"
- Khóa học 2 ngày: "Xuất bản sách & Thành công" ("Publish a book and Success" Course)

+ Website tham khảo thêm: http://www.xuatbansachthanhcong.com/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét