FOUNDER

DOANH NGHIỆP CHÍNH:
+ CÔNG TY SÁCH QUỐC TẾ HOÀNG GIA – RI Books
Improve the world by books

HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP CON THUỘC LĨNH VỰC SÁCH:
+ Nhà sách Quốc tế Hoàng Gia: RI Bookstore - www.sachquocte.com
+ Nhà Đại diện xuất bản sách Quốc tế Hoàng Gia: RI Publishing - www.hoixuatban.com
+ Trung tâm Đào tạo Thành công Quốc tế Hoàng Gia: RI Success - www.xuatbansachthanhcong.com
+ Trung tâm Hợp tác Nhà đại diện Kinh doanh sách Quốc tế Hoàng Gia: RI Partners - www.ahabook.vn
+ Tập đoàn Sách Quốc tế Hoàng Gia: RI Books Franchise


LIÊN HỆ:
Địa chỉ: Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Văn phòng đại diện: An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. HCM


2 nhận xét: